• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Fohlen 2018

 

* 24.03.2018

 

 

VaterBPH Armani Ass v. BPH/EH Argentino Ass aus der E/L Biene VW

 

MutterE/SP Maari  v. Stromer aus der L Meika 


 

* 31.03.2018

 

 

Vater: PH Stakkato v. Star Royal aus der SP Ovation K

 

Mutter: P/SP My Money SCH v. Santiago II aus der E/SP Maari 


 

* 01.05.2018

 

 

Vater: BPH Armani Ass v. BPH/EH Argentino Ass aus der E/L Biene VW

 

MutterP/SP Meg Ryan SCH v. BPH/EH Nakuri aus der E/SP Maari